Shirosaki

管理员

shirosaki@flannep.com

热爱计算机,大一就读中。

就任服务器维护,管理,插件开发岗位。

Java学习中…

不是二次元.jpg

永远喜欢:

白咲 美絵瑠
聖代橋 氷織
御原 凛音(リンネ オハラ)
神楽めあ